آدرس:بندرعباس-کوی آزادگان ضلع شرقی بوستان شهدا ،

حوزه معاونت درمان

تلفن های تماس:2- 33340401 

نمابر:33340403