اداره امور آزمایشگاهها

تعریف عملکردی:

اداره امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان زیر مجموعه معاونت درمان بوده و تعداد 70 آزمایشگاه را در حوزه معاونت درمان تحت پوشش نظارتی خود دارد و در خصوص نظارت ، ارزشیابی ، کنترل کیفی و تامین نیروی انسانی مراکز بیمارستانی و دولتی و برنامه ریزی آموزشی در  کلیه مراکز آزمایشگاهی فعالیت می نماید .از اهداف کلی این اداره میتوان به موارد :

 1-توسعه خدمات آزمایشگاهی  در تمام شهرهای استان و بهره مندی آحاد جامعه از خدمات آزمایشگاهی

  2- ارتقاءسطح کیفی و کمی خدمات آزمایشگاهی در کلیه بیمارستانهای استان

  3-اجرای الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت

 از وظایف کلی اداره .امورازمایشگاهها می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

    1 -نظارت مستمر بر کلیه آزمایشگاههای بیمارستان ها ، آزمایشگاههای خصوصی و آزماآیشگاههای ارگانها

    2 -برنامه یزی آموزشی جهت کارکنان کلیه آزمایشگاههای استان و برگزاری دوره های آموزشی مطایق سرفصل            

     3-صدور پروانه های تاسیس و  مسئول فنی ازمایشگاهها

     4-همکاری در خصوص اعتبار بخشی بیمارستانها

     5-همکاری با اداره تجهیزات .در خصوص تهیه و خرید تجهیزات آزمایشگاهی

     6-رسیدگی به شکایات از آزمایشگاهها

     7-توزیع نیروی طرحی مورد نیاز بیمارستانهای تحت پوشش

     8-نظارت بر اجرای مستند سازی و اجرای الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت در کلیه آزمایشگاههای استان

     9-نظارت بر شرکت های توزیع کننده کیت ها و ملزومات ازمایشگاهی

    10-برگزاری کمیسیون قانونی ماده 20 آزمایشگاههای استان

معرفی کارشناس واحد:

   نام و نام خانوادگی:احمد کریمی                                       سمت: کارشناس اداره امور ازمایشگاهها                                                                                                                                      

  مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد                                     رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشکی                                                                                                                             

 سنوات شغلی:20 سال

 سوابق اجرایی: کارشناس و سوپر وایزر آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا  (س) قشم

مسئول آزمایشگاه  مرکز بیماریهای خاص ابوریحان

کارشناس اداره امور ازمایشگاههای استان 

شرح وظایف  کارشناس واحد:

1-تمدید و صدور پروانه های پزشکی مربوط به آزمایشگاه

2-نیاز سنجی و برآورد پرسنل آزمایشگاه و معرفی نیروهای طرحی

3-بازدید از ازمایشگاههای بیمارستانهای شهید محمدی ، بندر لنگه ، قشم ، ابوموسی ، جاسک ، بعثت ، فرهنگیان ، خاتم الانبیاء  (ص)  دکتر موسوی  فارابی   و بررسی روال استاندارد و تضمین کیفیت در آزمایشگاههای مذگور

4-پایش و ممیزی از آزمایشگاههای مذکور مطابق استاندارد های آزمایشگاه مرجع سلامت

5-برنامه ریزی جهت آموزش پرسنل با توجه به نیاز سنجی آموزشی و دوره های پیشنهادی از آزمایشگاه

6-همکاری و هماهنگی با تیم اعتبار بخشی بیمارستانها جهت اعتبار بخشی و ممیزی آزمایشگاههای

7-نظارت بر شرکت های توزیع کننده ملزومات ازمایشگاهها

8-شرکت در جلسات کشور ی آزمایشگاه مرجع سلامت

معرفی کارشناس واحد:

   نام و نام خانوادگی:سمیه حسینی زحمتکش                                   سمت:  کارشناس اداره امورآزمایشگاهها                                                                                                                                           

 مدرک تحصیلی:کارشناس آزمایشگاه کارشناس ارشد مدیریت            رشته تحصیلی:آزمایشگاه-مدیریت منابع انسانی                                                                                                                                 

  سنوات شغلی:14 سال

 سوابق اجرایی:کارشناس بهداشت مدارس و آزمایشگاه مرکزی رودان –مسئول واحد آمار شبکه حاجی آبادو کارشناس ناظر آزمایشگاه بهداشتی و درمانی-کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل انتقال خون- کارشناس امور آزمایشگاهها ی معاونت درمان

شرح وظایف  کارشناس واحد:

اداره امور آزمایشگاههای بیمارستانهای شهرستان بستک ،کیش، میناب اداره امور آزمایشگاه ایرانیان کیش،منطقه آزاد کیش،دانش میناب ،قیصری میناب ،سینا میناب،تحریریان بستک، ایرانیان بندرعباس ،خلیج فارس،بیمارستان امام رضا(ع)

معرفی کارشناس واحد

   نام و نام خانوادگی:مهدی معماری                                                      سمت:کارشناس                                                                                                                                         

   مدرک تحصیلی: کارشناسی                                                            رشته تحصیلی: زیست شناسی                                             سنوات شغلی:14

شرح وظایف  کارشناس واحد

                    1-     نظارت بر انجام صحیح فعالیت های مربوط به کنترل کیفی تعیین نیازهای آموزشی کارکنان آزمایشگاه(پیگیری مجوز 

                      کلاسها،اساتید،ارسال ساعات برگزاری کلاسها به آزمایشگاهها ،حضور و غیاب ، صدور گواهینامه آموزشی)

        2-     برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد کارکنان آزمایشگاه مربوطه

        3-     هماهنگی با مسئول ایمنی و بهداشت آزمایشگاه جهت اجرای صحیح مندرجات کتابچه راهنمایی ایمنی بهداشت

        4-     همکاری با تیم اعتبار بخشی بیمارستانها

         5-     نظارت و بازدید از شرکتهای وارد کننده و تولیدکننده  تجهیزات آزمایشگاهی

        6-     پیگیری ساب سایت(تکمیل خدمات آزمایشگاهی،منابع انسانی،تجهیزات آزمایشگاهی)

        7-     نظارت بر اجرای دستورالمعل های فنی تجهیزات آزمایشگاهی کالیبراسیون

      8-     نظارت بر اجرای عملیات خرید مواد و لوازم موثر بر کیفیت نتایج آزمون بازدید بیمارستانها دولتی و خصوصی و آزمایشگاههای سطح استان(بازدید براساس چک لیست 164 سوالی ،بازدید براساس استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت)

        9-     نظارت بر انجام صحیح دستورالعمل سنجش رضایت گیرندگان خدمات

        10- بایگانی و امور اداری مربوط به امور شهرستانها

معرفی کارشناس واحد:

   نام و نام خانوادگی:سخاوت عامری                                                                سمت:  کارشناس آزمایشگاه

    مدرک تحصیلی:   کارشناس ارشد                                                                   رشته تحصیلی: قارچ شناسی پزشکی

     سنوات شغلی:19 سال

     سوابق اجرایی:

      مسئول آزمایشگاه بندر خمیر-کارشناس آزمایشگاه مرکز بهداشت-دبیر کمیسیون ماده 11 دانشگاه-

     کارشناس آزمایشگاه سل مرکز بهداشت -کارشناس اداره امور آزمایشگاهها معاونت درمان

     شرح وظایف  کارشناس واحد:

          1-   ا نجام امورات مربوط به آزمایشگاههای خصوصی بندرعباس (بنی هاشمی –مهر )

-          بررسی از نظر مطابقت قیمتها با تعرفه ابلاغی

-          بررسی مدارک پرسنلی و مطابقت با واحد انجام خدمت

-          بررسی انجام صحیح تستها واشراف مسئول فنی به کلیه امور و حضور منظم

        2-     انجام امورات مربوط به آزمایشگاههای مربوط به ارگانها و نهادهای دولتی( ولیعصر تامین اجتماعی)

-          موارد شبیه آزمایشگاههای خصوصی میباشد

       3-     انجام امورات مربوط به بیمارستانهای 1-شهرستان حاجی آباد2-بیمارستان بندر خمیر3-بیمارستان سیریک 4- بیمارستان شریعتی5- بیمارستان ام لیلا6-بیمارستان نیروی دریایی

      -بررسی نحوه انجام تستها  اجرای کالیبراسیون ورعایت کلیه استانداردهای لازم

      -بررسی تعداد تستها ومیزان پذیرش و تعداد پرسنل مورد نیاز

      - بررسی نحوه صحیح برنامه هموویژیلانس

     -بررسی فضای آزمایشگاه و درصورت نیاز تصحیح فضای آزمایشگاه

 4-    برگزاری کلاس های آموزشی درخصوص پرسنل جهت ارتقاء دانش و باز آموزی

-          نیاز سنجی آموزشی ودعوت از اساتید مرتبط با دوره

-          هماهنگی با دفتر آموزش ضمن خدمت یا آموزش مداوم جهت اخذ مجوز وهزینه های دوره

-          هماهنگی و ارسال اطلاعات به کلیه آزمایشگاههای استان

-          اجرای دوره ها و صدور گوهی

      5-     بررسی  شرایط احراز صلاحیت انتقال

      6-     نظارت بر تضمین کیفیت و استاندارد سازی آزمایشگاههای تحت پوشش

      7-     پایش و ممیزی آزمایشگاهها ونحوه ارائه لوح کیفیت

-          ممیزی واعتبار بخشی بر اساس چک لیست های آزمایشگاه مرجع

      8-     همکاری با تیم اعتبار بخشی بیمارستانها

       9-     بازدید فضای فیزیکی آزمایشگاههای جدیدالتاسیس (اولیه-نهایی)

      10- نظارت و بازدید از شرکتها توزیع کیت و وسایل تشخیص آزمایشگاهی

-          نظارت دقیق به نحوه انتقال و رعایت زنجیره سرما

-          نظارت بر قیمت کیت ها ولوازم آزمایشگاهی

       11-  بازدید از مرکز پاتولوژی

-          بازدید بر اساس چک لیست های مربوط به آزمایشگاههای پاتولوژی

       12- بررسی شکا یات و ارجاع به مراجع ذیصلاح