تابلو اعلانات

اخبار:

اطلاعیه­ های اداری:

 

 

EOC

معرفی واحد:   

فرم­ها:

گزارش عملکرد:

 

 

 

کارگروه سلامت در بلایا

 

 

تاریخچه:

معرفی کارکنان:

شرح وظایف:

FHSI

HDP

 

آمار

 

 

 

 

 

تماس با ما

 

شماره تماس با مرکز:

 

شماره تلفن مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

33352067-076

33352068-076

 

شماره تلفن رسیدگی به شکایات و دریافت تشکرات مردمی

1590

شماره تلفن EOC

33352066-076

نمابر

33344957-076

 

 

فرم شکایات وتشکرهای مردمی