سامانه جامع شناسایی عملکرد بخش ها و واحدهای بیمارستان از طریق تعیین کدینگ واحد
 

 

با عنایت به ضرورت ایجاد سامانه جامع برای بررسی و مقایسه عملکرد بیمارستان ها و بخش های تشخیصی و درمانی و واحدهای پشتیبانی در بیمارستان های مشابه و همچنین امکان تبادل اطلاعات میان سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد و سامانه های HIS، حضور و غیاب، سجاد و سایر سامانه های مشابه؛ کدینگ اختصاصی برای بخش های تشخیصی – درمانی و واحدهای پشتیبان تدوین گردیده است و ضروری است کلیه بیمارستان ها نسبت به شناسایی کدینگ اختصاصی برای بخش های خود (مطابق پیوست) و ثبت آن در سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد اقدام نمایند. 
به این منظور با کدپستی (نام کاربری اصلی) بیمارستان وارد بخش ساختار سازمانی شده و بر بخش‌ها و واحدها و سپس بر روی دکمه ویرایش کلیک نموده و نوع گروه، نوع بخش و زیر بخش را انتخاب نمائید. در واحدهای پشتیبان نیازی به انتخاب زیر بخش نمی‌باشد و انتخاب گروه و بخش کفایت می‌نماید.
ضروری است قبل از انتخاب گروه و بخش، کلیه گزینه‌های قابل انتخاب را مطالعه و در انتخاب کد بخش بیشترین دقت لازم صورت پذیرد تا در صورت اتصال به سایر سامانه‌های مرتبط خطا در ورود اطلاعات مرتبط به حداقل ممکن کاهش یابد. 
در صورتی که بخش یا واحد جدیدی در بیمارستان وجود دارد که در این مجموعه کدینگ به آن اشاره نشده است، اطلاعات برای ایجاد کدینگ جدید به شماره تلفن‌های 66-81454765 نمابر گردد.
جزئیات در فایل پیوست ذکر شده است. 

 دانلود فايل : کدینگ.rar ( 2694KB )