تهیه کننده :واحد MCMC        

 بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه کشور و اجرای مجموعه برنامه های تحول نظام سلامت با هدف بهره­مندی بیماران از مراقبت­های بهداشتی و درمانی مطلوب ، بهبود کیفیت خدمات، حفظ شان و کرامت بیماران و نهایتا کاهش سهم مردم در پرداخت مستقیم هزینه های خدمات سلامت ، تمامی دانشگاههای علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف گردیدند در راستای اهمیت پاسخگویی و پی­گیری مشکلات و پرسش­ها در خصوص اجرای طرح مذکور  نسبت به راه­­اندازی سامانه پاسخگویی 1590 ، اقدام نمایند .دراین راستا سامانه ثبت شکایت 1590 از تاریخ  ارديبهشت  93 در دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس راه اندازی شد.

هدف از راه اندازی این سامانه کوتاه کردن مسیر دریافت و رسیدگی به شکایاتی است که در حوزه درمان و آموزش پزشکی وجود دارد .

واحد MCMC دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بعنوان مسئول ثبت شکایات مرتبط با سامانه 1590، بطور 24 ساعته شبانه روز شکایات  را دریافت و نسبت به ثبت و انعکاس آن به بیمارستانها و واحد نظارت بر درمان اقدام می نماید.