تعریف عملکردی اعتیاد

مادریافته ایم که اعتياد يك بيماري است و يك مسئله اخلاقي نيست .

اين بيماري داراي دو جنبه است : حساسيت جسمي و وسوسه فكري . بيماري اعتياد مهار شدني است ، اما هرگز درمان شدني نيست . ماهيت اين بيماري در اين خصوص بسيار شبيه بيماري قند است فقط با خود داري از مصرف هر گونه مواد مخدّر كه داروهاي مخدّر و مشروبات الكلي را هم شامل مي شود ميتوان اين بيماري را مهار كرد .هيچ كس نمي تواند يك معتاد را وادار به ترك كند ،همانطور كه ما نميتوانيم سرفه يك مسلول را متوقف كنيم ،جلوي معتادي را هم كه مي خواهد مواد مخدّر مصرف كند ،نميتوانيم بگيريم .در اين مورد حتي پزشكان ، روحانيون و نزديكان هم نميتوانند اين كار را براي معتاد انجام دهند.ما دريافته ايم كه مصرف مواد مخدّر براي معتادان اجباري است ، اما مفهوم اين عمل اين نيست كه آنها به خانواده خود علاقه اي ندارند.مشكل ما در اينجا يك مسئله عاطفي نيست بلكه يك بيماري است .معتادان در مورد مواد مخدّر حق انتخاب خود را از دست مي دهند. آنها حتي وقتي كه ميدانند پس از اولين پك ،دود ،قرص و يا جرعه مشروب چه بلاهايي بر سرشان مي آيد ، باز هم از خود اختياري ندارند . اين همان ( مشکل روانی ) است كه ما در خصوص بيماري اعتياد به آن اشاره مي كنيم . وقتي عميقا بفهميم و بپذيريم كه اعتياد يك بيماري است و اين بيماري جسم و فكر معتاد را در بر مي گيرد و ما در مقابل آن عاجزيم ، آن وقت آمادگي پيدا مي كنيم كه راه بهتري را براي زندگي بياموزيم .

 

کشورهای استعماری برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران به شیوه های متفاوتی وارد عمل دشدند که یکی از این شیوه ها ترویج مواد مخدر در کشور و درگیر کردن جوانان این کشور با مواد مخدر بود تا به اهداف شوم خود برسند لذا انواع مواد مخدر طبیعی ومصنوعی را در سطح وسیعی وارد کشور عزیز ما کرده و متاسفانه بسیاری از جوانان ما را به این درد خانمانسوز دچار کردند.مسئولین کشورراههای متفاوتی را برای مبارزه با ورود ، توزیع و مصرف مواد مخدر آزمایش کردند اما سرانجام به این نتیجه رسیدند که باید تقاضای مصرف مواد کاهش پیداکند تا ریشه اعتیاد و مواد مخدر از کشور کنده شود لذا از سال1384 هم زمان بادیگر استانهاترک اعتیاد با داروهای آگونیست  در دستور کارمسئولین دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس با راه اندازی یک مرکز دولتی درمحله شهناز وبه دنبال آن یک مرکز دولتی درمحله دوهزارقرارگرفت که با استقبال زیادی از طرف مصرف کنندگان مواد مخدر روبرو شده و خوشبختانه بسیاری از بیماران پرمصرف و تزریقی و پرخطر به دامان خانواده و جامعه بازگشتند که این موفقیت چشمگیر حاصل زحمت تمام دست اندرکاران امر مبارزه با مواد مخدر و نجات جوانان این مرز و بوم به خصوص پزشکان عمومی ، پرستاران و روانشناسان محترم میباشد.