معرفي مراكز ترك اعتياد دراستان هرمزگان

اولین مركز ترك اعتياد دولتی بندرعباس سال 1384 افتتاح گرديده و در ضلع غربي بيمارستان دكتر شريعتي جنب مركز توانبخشي حبيب ابن مظاهر در پشت اداره بهزيستي شهرستان قرار گرفته و صبحها از ساعت 30/7 الي 30/13 آماده خدمت رساني به مراجعين ميباشد

هم اکنون دراستان هرمزگان 115 مرکز ترک اعتیاد فعال است که از این تعداد 10 مرکز دولتی(5 مرکز MMT و 4 مرکز DIC و یک مرکز ماده 16) و   105مركز خصوصی می باشد. همچنین ازاین تعداد مرکزخصوصی ترک اعتیاد 59 مرکز در شهربندرعباس و46 مرکز درشهرستانهای استان فعال میباشند. تعداد بیمارانی که دراین مراکز هم اکنون مشغول مبارزه با اعتیاد میباشندحدود 14 هزار نفراست که حدود تعداد 7700 نفر درشهر بندرعباس و 6300 نفر در مراکزشهرهای دیگر استان درحال خدمات گرفتن میباشند.

تعداد بیمارانی که درمراکز دولتی درحال درمان میباشند حدود/911نفرمي باشند درمراکزترک اعتیاد تعداد150پزشک عمومی به همراه همین تعداد پرستار و تقریباً

 150 نفر روانشناس مشغول فعالیت دراین امر مهم می باشند که زحمات آنها جای تقدیر دارد. همچنین دراستان هرمزگان  4 مرکز DIC (مرگزگذری) فعال  است که معتادین پرخطر و تزریقی راتحت پوشش دارند و درتوزیع سرنگ و کاندوم به  معتادین پرخطر فعالیت میکنند که درجلوگیری از گسترش بیماریهای مقاربتی و عفونی همچون ایدز و هپاتیت بسیار مهم است. در مراکز دولتی سعی براین است بیماران با پرداخت کمترین هزینه درمان شوند لذا بیشتر بیماران کم بضاعت وزندانیان آزاد شده پذیرش و تحت درمان نگهدارنده با متادون قرار میگیرند.تعداد مراکز DIC درشهر بندرعباس3 مرکز است و يك مركز هم درميناب فعال است. ر شهر بندرعباس 20 مرکز به صورت  2 شیفت صبح و عصر فعال هستند ودر دیگر شهرستانها  14مرکز بصورت 2 شیفت فعال میباشند.

تعداد بيماران سم زدايي در سال93 در مراكز خصوصي 360 نفر و سم زدايي در مراكز دولتي در سال93 نداشتيم (همه بيماران تحت درمان نگهدارنده بامتادون هستند). در مجموع سعي شده درمراكز دولتي بيشتر بيماران كم بضاعت تحت درمان نگهدارنده پذيرش شوند

تنتور اپیوم(شربت تریاک) نیز دراسفند سال91 توسط معاونت دارووغذا تهیه و تحت نظارت  معاونت درمان بین مراکز درمان سوء مصرف مواد توزیع گردید اما استقبال چنداني نشد و تعداد محدودي بيمار تحت درمان تنتوراپيوم قرارگرفتند كه بيشتر افراد باز نشسته و سالمند هستند که آمار ارسالی از مراکز در درسال 93 تعداد 68 نفر میباشد.