اداره اقتصاد درمان ، استاندارد و فن آوری سلامت


 

معرفی سرپرست واحد: 

 نام و نام خانوادگی: حمزه زائری                                                                                                                                      

 سمت: رئیس اداره اقتصاد درمان                                                                                                                                       

 مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد                                                                                                                             

 رشته تحصیلی: پرستاری- روانشناسی بالینی                        سنوات شغلی:22 سال

  سوابق اجرایی:20 سال  

شرح وظایف :

حضور در جلسات برون سازمانی

حضور در جلسات درون سازمانی

بازدید از بیمارستانهای دولتی و ارائه گزارشات مربوطه

حضور در سازمانهای بیمه گر

پیگیری مطالبات بیمه ای بیمارستانها بصورت ماهانه و ارائه گزارش

پیگیری و بررسی وضعیت پرداختی بیمه ها

پیگیری جهت ورود اطلاعات در سامانه های وزارت متبوع (حوادث ترافیکی ،نیازمندها، سوختگی ...)

تهیه گزارشات مختلف از نحوه عملکرد مالی و همچنین ورود بموقع اطلاعات در  سامانه های ترافیکی ،نیازمندان، قاصدک و

گزارش از داشبورد وزارت متبوع جهت ارائه به مسئولین محترم دانشگاه

تهیه گزارش از وضعیت کلی بیمارستانها بر اساس شاخصهای اقتصادی_درمانی   

تجزیه و تحلیل و بررسی وضعیت اقتصادی_درمانی بخشهای بیمارستان جهت واگذاری به بخش خصوصی و یا مبتنی بر 

عملکرد کردن بخشها

تعیین و قیمت گذاری خدمات فاقد تعرفه

مکاتبه با سازمانهای بیمه گر در خصوص پذیرش خدمات جدید

بررسی پرونده های بیماران تصادفی مشمول ماده 92 و ارسال

نامه به حسابداری بیمارستانها

پاسخگویی و راهنمایی به مراجعین ماده 92 ارجاعی از بیمارستانها

اعلام تعرفه به بخش های دولتی و خصوصی

رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص تعرفه ها

تشکیل کمیته تخصصی  اقتصاد درمان

بررسی سیستم های HIS بیمارستانی

بررسی سامانه قاصدک و داشبورد بیمارستانی

اخذ تعرفه های دولتی و غیر دولتی از مراجع ذیصلاح و ابلاغ آن به مراکز درمانی

نظارت بر پرداخت های مبتنی بر عملکرد بیمارستانی با تشکیل دبیرخانه پرداخت مبتنی بر عملکرد

 

 


 

 معرفی کارشناسان واحد:

 

 نام و نام خانوادگی:راضیه زارعی                                   

  سمت: کارشناس اداره اقتصاد درمان                                                                          

  رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد                       سنوات شغلی:10 سال                                                                        

مدرک تحصیلی:ارشد روانشناسیبالینی                                                                                                                    

   سوابق اجرایی:8 سال

شرح وظایف:

 پیگیری جهت اختصاص اعتبارات مورد نیاز معاونت درمان و پیشنهاد و همکاری برای       

 توزیع اعتبارات بویژه ردیفها از جمله ماده 92

 تجزیه و تحلیل درآمدها و هزینه های بیمارستانی ،کسورات ،تخفیفات و سود و زیان

  بیمارستانها

بررسی مشکلات بیمارستانها در حوزه مربوطه و نظارت و بازرسی از فرایند اجرائی آن  

  در بیمارستانها

 برگزاری جلسات مشترک با سازمان نظام پزشکی در خصوص رعایت تعرفه های بخش خصوصی

 بررسی اسناد حوادث ترافیکی از نظر درج کدهای جراحی و بیهوشی و نظارت بر درج اطلاعات در سامانه حوادث ترافیکی وزارت متبوع

پیگیری واگذاری بخشهای درمانی بیمارستانهای تابعه به بخش خصوصی

 


 

 نام و نام خانوادگی:ناهید شهابی                                   

  سمت: کارشناس اداره اقتصاد درمان                                                                          

 رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - ارتقا سلامت و آموزش بهداشت        سنوات شغلی:2 سال                                                                        

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد  ارتقا سلامت و آموزش بهداشت

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  

 

شرح وظایف :

       نظارت بر عملکرد مالی کلیه مراکز درمانی استان مطابق با طرح مبتنی بر عملکرد شامل چک کردن پرداخت ها و تجزیه و تحلیل آنها و نظارت بر محاسبه صحیح پرداخت ها

     هماهنگی با بودجه دانشگاه درخصوص اطلاعات درآمدی بیمارستان ها

          راه اندازی بخش دبیرخانه کارگروه مبتنی بر عملکرد در سایت معاونت درمان و بروز رسانی اطلاعات جهت آگاهی بیمارستان ها

          هماهنگی جلسات صحت سنجی و بررسی مستندات بیمارستان ها و اطلاعات ثبت شده در سامانه قاصدک بیمارستان

          بررسی سامانه قاصدک بیمارستان ها

        پیگیری موارد مرتبط باHIS بیمارستانها در حوزه معاونت درمان و سامانه قاصدک و داشبورد بیمارستانهای استان

          پاسخگویی به سوالات بیمارستان ها و بررسی پیشنهادات واصله از سوي هیئت ها و جمع بندي آن ها جهت ارائه به  کارگروه

          ارائه راهکار جهت ارتقاء عملکرد مبتنی بر عملکرد